DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer af Gundsømagle Landsby Nyt

 Hvis du vil have en annnonce i næste nummer - er deadline for indlevering 15. oktober 2017

 Det gælder også for artikler til bladet.

 Bladet udgives i starten af november.

 Vores annoncepriser er:

 Visitkortstørrelse:  300 kr.

 Kvartside:             600 kr.

 Halvside:               900 kr.

 Helside:                1500 kr.

Ny mailadresse til BYENS KALENDER

 Fremover skal du/I bruge en ny mailadresse, hvis du/I ønsker aktiviteter på kalenderen

 I skal skrive til:  GundsoeKalender@gmail.com

 Hvis I skriver om et arrangement inden d. 20.  i måneden vil det komme med på næste oversigt, som vi satser på at lave i starten af hver måned.

 Oplys: Aktivitetens navn, dato, sted, evt. pris - og en kort beskrivelse.

Vi savner kontingent-indbetaling for 2017

 Rigtigt mange har stadig ikke betalt kontingent for 2017

 Vi vil efter sommeferien udsende venlige rykkere til alle, der endnu ikke har betalt (ca. 130 personer)  Vil du undgå at få denne rykker - så betal NU!

 Kontingentet for 2017 blev på generalforsamlingen 20. marts sat til:

TAK for en gedigen og festlig BYFEST!

 Landsbyrådet takker alle der var til at gøre den 8. BYFEST til en festlig og udbytterig dag!

 Først og fremmest tak til den nye styregruppe, og de nye tovholdere samt ALLE de frivillige der deltog i planlægningen og udførelsen af dagen. Men også TAK til alle de Gundsømaglere, der dukkede op - lige fra morgenmaden og hen over dagen, med de mange aktiviteter.  Og tak de de glade mennesker, der deltog i aftenfesten og den efterfølgende dans med veloplagte Party Smoothies.

Gamle glimt fra de forgangne BYFESTER

 Kun for sjov - og blot for lige at mindes de forgange fester, bringer vi her et par glimt fra tidligere tiders BYFESTER

 Gense nogle af højdepunkterne fra "gamle dage" 

 En del af de samme klip findes også på Facebook i gruppen "Gundsømagle Byfest 2017"

 2010  Sjældent glimt fra den første FEST, med optog gennem byen!

Vi mangler flere glade gæster til BYFESTENs STORE FESTMENU!

 Der skal komme FLERE tilmeldinger til BYFESTENs aftenmenu - ellers kan vi blive nødsaget til at aflyse den!!!

 Se det foreløbige BYFEST-program her

 Se FLYER med den superbe BYFEST-menu her 

Nu kan du sikre dig armbånd til BYFEST 2017!

 På lørdag (20/5) præcis kl. 11:00 starter armbåndsalget til BYFEST 2017

 BYFESTEN afholdes i år lørdag d. 17. juni 

 Billetsalget starter lørdag d. 20. maj kl. 11-13 foran Landsbyrådets kontor

Asfaltering i Gundsømagle (Opdateret 5-5-2017)

 Snart starter der et større asfaltarbejde i Gundsømagle! Og den gode NYHED er, at P-pladsen ved Dagli' Brugsen og Bycenteret OGSÅ bliver belagt med et nyt lag asfalt.

Kåring af ÅRETS BORGER

 Nu kan du komme med forslag til ÅRETS BORGER i Gundsømagle 

Som vanligt skal vi til BYFESTEN 2017 (17. juni) kåre en person, der gjort noget særligt for Gundsømagle i det forgangne år.

Østrup-krydset omlægges

 Det farlige kryds ved Østrup ("Lotteri-krydset") laves nu om. Roskilde Kommune har fremlagt en deltaljeret skitse til en omlægning.

 Hovedidéen i omlægningen går ud på at ændre ensretningen, således at det fremover er trafikken fra Gundsømagle mod Taastrup, der kan køre lige gennem krydset.  For at sikre krydset yderligere bliver der 40 km/t zone i hele Østrup - og der opsættes en række bump. 

BYENS KALENDER april 2017 og frem ...

 Så er BYENS KALENDER opdateret med en række spændende kommende begivenheder ...

 Se HER - lige til opslagstavlen

Fornyelse af medlemskab af Landsbyrådet

 Så er det tid for at forny medlemsskabet af Landsbyrådet

 Vi udsender i de kommende dage mails og breve omkring fornyelse af medlemskabet for 2017.

 En del har allerede betalt - det takker vi for!  

Ren Gundsømagle

 Søndag d. 2. april er Dansk Naturfredningsforenings store AFFALDs-indsamlingsdag

 Landsbyrådet vil gerne være med til at også at holde VORES område i byen og omegnen RENT.

 Mød op på P-pladsen ved Brugsen kl. 10 og få udleveret affaldssække m.v. - og få tildelt et område. Så er du med til at gøre en god gerning for vores natur, samtidig med at du får dig lidt frisk luft og en god gang motion.

HUSK Landsbyrådets Generalforsamling mandag d. 20. marts

 Landsbyrådets årlige Generalforsamling afholdes i Forsamlingshuset

 Du kan stille forslag, som du ønsker taget op, indtil d. 6. marts ...

 Forslag kan sendes til foreningens formand - mail: palle.gram.jorgensen@gmail.com eller til alle øvrige medlemmer af bestyrelsen.

 Se her DAGORDENEN til mødet

BYENS KALENDER (Nu opdateret 23. februar)

 Se her en række arrangementer i Gundsømagle for den kommende tid

 Lige til opslagstavlen

 Byens Kalender   (Opdateret 23. februar 2017)

Udgiv indhold