Bliv medlem i Gundsømagle Landsbyråd

 
 
På Generalforsamling i oktober 2021 blev det besluttet at et personligt medlemskab nedsætts til 120 kr/årligt, svarende til 10 kr/månedligt.
Desuden kan man tegne et "Husstandsmedlemsskab" til kr. 200,-/årligt for alle hustandens personer.
Under et Hustandsmedlemsskab bliver alle i husstanden på 18 år eller derover medlem - og får deres personlige medlemskort. Husk derfor at anføre de enkelte personers navne, når du betaler for en "husstand"
 
Kontingent vil blive opkrævet hvert år umiddelbart EFTER generalforsamlingens afholdelse  (normalt i marts)
  
Medlemskab indbetales til konto 1551-0010430577 i Danske Bank, enten på giro kort eller via pc-bank. Husk i begge tilfælde at anføre tydeligt navn og adresse. Du kan også betale direkte til vores kasserer, Erik Wendel Nielsen, Tlf: 4015 1431, Nyvej 20, Gundsømagle eller til formanden Palle Gram, Nyvej 21, Tlf: 2681 1621.
Du kan også overføre pengene via MobilePay, 52301 - Husk også her at anføre navn, og husk samtidig at sende en mail til palle.gram.jorgensen@gmail med oplysning om at beløb er indsat via MobilePay.
 
Et medlemskab er personligt, og man vil kort tid efter indmeldelse modtage et velkomstbrev og et lille medlemskort, som kan bruges til de arrangementer, som kun er for medlemmer – samt til fremmøde på årets generalforsamling, hvor kun medlemmer har stemmeret.
 
Henvendelse til foreningen kan også ske, via vores postkasse i Gundsømagle Bycenter, eller på vores kontor overfor i Bycenteret. Her holder vi åbent i  tordag kl. 18-19 i lige uger - med mindre andet er nævnt via opslag.
 
Med et medlemskab får du adgang til alle vores arrangementer og du er med til at give foreningen vægt og styrke, når vi tager sager op, der er aktuelle for byen. Det kan være trafikale spørgsmål, kommuneplan spørgsmål, spørgsmål omkring motorvejen med videre. Samlet står vi stærkere!
Dit kontingent går desuden til tryksager, mødeomkostninger, udgifter ved arrangementer, transport og meget andet.
 
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger - ligesom vi gerne vil have indspark og gode ideer til at fremme vores virke for et endnu bedre Gundsømagle.