GM Unge

MÅLSÆTNING:

At afdække unges behov i Gundsømagle og i samarbejde med disse at udarbejde konkrete ønsker i Gundsømagle by. Sørge for at der er de rigtige udfoldelsesmuligheder og at en unge-gruppe bestående af unge fremadrettet bliver de primære beslutningstagere med Landsbyrådet som støttemulighed.

REFERATER AF MØDER AFHOLDT:

Referat af unge-mødet d. 19. marts 2013.