Valg af ÅRETS BORGER 2018

Nu kan du komme med forslag til ÅRETS BORGER 2018 i Gundsømagle 

Som vanligt skal vi til BYFESTEN 2018 (9. juni) kåre en person, der gjort noget særligt for Gundsømagle i det forgangne år.

Derfor beder vi dem, der har nogle gode forslag til kandidater til titlen ÅRETS BORGER om at sende navnet på personen sammen med en seriøs begrundelse til vores sekretær (7-10 linier). Og senest d. 20. maj kl. 12:00)  
Send din begrundede indstilling til: Mariann Christoffersen, Skovrankevej 11, eller send en mail til:    mariann.christoffersen@gmail.com 
 
Det er Landsbyrådet der uddeler prisen, og i bestyrelsen ændrede vi sidste år betingelserne til:
 
1) Personen kan ikke være medlem at Landsbyrådets bestyrelse
2) Personen skal have ydet en markant indsats for Gundsømagle og denne indsats må ikke være i erhvervsmæssig eller politisk regi.
3) Personen skal være bosat i Gundsømagle Sogn og omegn.
 
Udfra ALLE indkomne forslag udvælger Landsbyrådets bestyrelse 3 kandidater, som sættes til afstemning blandt Landsbyrådets medlemmer.  Og den der får flest stemmer her, får æren og titlen af ÅRETS BORGER.
 
Da det er Landsbyrådets pris, mener vi også, at det er fair nok, at det er Landsbyrådets medlemmer, der alene afgører valget. 
 
Og her må vi så også påpege, at det kun er medlemmer, der ikke er i restance med kontingentet, der har stemmeret. Hvis du derfor ikke har betalt for 2018 endnu, er der endnu en grund til at få det gjort snarest :-)
 
For en god ordens skyld skal vi nævne at årets store BYFEST løber af  stabelen lørdag d. 9. juni, og at billetsalget til årets festmenu om aftenen ER startet,
 
Tidligere årets borger:

2010: Poul Benstrup Hagen

2011: Flemming Günther Sørensen

2012: Else Olsen

2013: Werner Beim

2014: Paul Jensen (Brugsuddeler)

2015: Birgitte Iversen (Præsten)

2016:  Rikke Hansen
 
2017: Jarl Matthiesen