Åbent brev til borgmesteren og byråds-politikerne i nord (Nu opdateret med svar fra JOY)

Der skal ikke være tvivl om at Landsbyrådet mener at Margretheskolen selvfølgelig ikke må lukkes!

Men med de 3 forslag fra KL's konsulenter ("Excel-regnedrengene"), som blev offentligtgjort i DAGBLADET i fredags, kan der sås en farlig usikkerhed omkring skolens fremtid! Derfor at det vigtigt at slå fast, om vores politikere virkelig ønsker et Gundsømagle - en by i kraftig vækst -  uden en SKOLE!!

Landsbyrådet har derfor 6-8-2018 sendt dette brev til borgmestren og vores byrådspolitikere i Roskilde Nord:

 

Åbent brev til borgmesteren og byrådsmedlemmerne i Roskilde Nord: 

Kære Joy,  Lars, Mogens, Poul, Marianne og Morten
 
I DAGBLADET og senere på Facebook kunne Landsbyrådet lørdag d. 4. august erfare at KL har udarbejdet 3 forslag omkring skolerne i Roskilde Kommune.
 
Det ene forslag indbefatter at Margretheskolen i Gundsømagle helt lukkes!
 
Landsbyrådet er klar over at der måske blot er tale om "taløvelser" og "forslag" fra KL's side, men af dialogen på Facebook, kan vi erfare, at der allerede er udtrykt en stor bekymring overfor udmeldingerne.
 
Mange flytter pt. til Gundsømagle netop fordi de her i skønne landlige omgivelse kan få SKOLE, Bibliotek samt de nødvendigste forretninger. Byen er således gennem de sidste 4 år vokset med over 200 nye husstande - de fleste med små børn!!
 
Hvis det rygtes (begrundet eller ubegrundet) at Gundsømagle ikke fremover vil have en veldreven skole, er et af de væsentligste argumenter for mange for at flytte til byen jo forsvundet.
 
Bl.a. derfor mener Gundsømagle Landsbyråd, at planerne om en lukning SNAREST må manes tydeligt i jorden!
 
Vil borgmesteren og de lokale byrådspolitikere i Nord være med til fluks at mane forslaget om lukningen af Margretheskolen til jorden - således at både kommende tilflyttere til byen samt allerede eksisterende beboere ikke vil være i tvivl om at byen stadig er et attraktivt valg. 
 
 
På Gundsømagle Landsbyråds bestyrelses vegne
   Palle Gram
Gundsømagle Landsbyråd

 

Her er borgmester JOY Mogensens svar:

Joy Mogensen Kære Gundsømagle Landsbyråd, Tak for Jeres brev. 


Som I har kunnet læse af mine egne udtalelser i Dagbladet og de lokale kandidaters kommentarer her på facebook, så kan jeg bekræfte, at ingen politiker har udtrykt ønske om at lukke Magretheskolen (hel
ler ikke jeg). - Faktisk det modsatte; at opretholde og forbedre.

Temanalysen handler imidlertid ikke kun om tal og lukninger. Den beskriver også nogle forskelle i rammevilkår for Roskilde Kommunes skoler, og disse rammevilkår kan - uanset personalets flid og dygtighed - ikke undgå at påvirke dagligdagen på skolerne. 

Hvordan vi kan hjælpe hinanden med at gøre dette bedre, har jeg inviteret skolebestyrelserne til møde om, da det er dem, som kender de lokale forhold og udfordringer. 

Jeg vil derfor i første omgang opfordre landsbyrådet til at tage kontakt til skolebestyrelsen for Margretheskolen, som i denne sag får første mulighed for at give deres besyv med i byrådets overvejelser. 

Håber dette giver lidt ro i sindene. 

Jeg ser frem til god dialog, og endnu engang tak for jeres indspark. 

Det er rigtig vigtigt, at vi får talt sammen her, så vi forstår hinanden og kan finde den bedst mulige vej frem. 

Bedste hilsner - Joy Mogensen