Græsningsforening i Gundsømagle?

 Nu er der taget initaitiv til en græsningsforening i Gundsømagle!

 Vil du være med?

 Med opbakning fra Roskilde Kommunes konsulent for græsningsforeninger har Christian H. Andersen, Birkholm 4 i Gundsømagle, nu taget initiativ til at oprette en græsningsforening i byen!

 Læs meget mere om forslaget i vedlagte oplæg - og kontakt gerne Christian (eller kommenunens konsulent) - for nærmere oplysninger. Arealet, der tænkes anvendt ligger lige overfor Margretheskolen - ud mod A6 (Frederiksborgvej) - og er meget velegnet til formålet.

 Landsbyrådets opgave i projektet er først og fremmest INFORMATION om idéen - senere kan det komme på tale at lave en informationsaften om projektet, hvor kommunens konsulent (Lise Hoffmeyer) vil være tilstede.

 SE NÆRMERE OPLYSNINGER HER