NYT omkring GULDDYSSESKOVEN (Opdateret)

 Nu skal der udtyndes i vores snart 18 år gamle Gulddysseskov!

 Skovningen starter allerede i UGE 10 - og forventes at tage over 1 måned. Visse gener for MTB-folket og Hundelufterne må påregnes!

 Læs mere i dette dokument fra skovfogenden

 Landsbyrådet får tilbudt et område til sankning! Er du interesseret?

 Skovfoged Jens Nielsen, har spurgt ind til, om Landsbyrådets medlemmer kune være interesseret i, at få nogle områder, hvor de kunne fælde de mærkede træer (Bøgetræer) og selv hjemtage dem.

 Vi forhandler i skrivende stund om denne løsning - og prisen herfor!

 Der er f.eks. tale om hele hundeskoven ved Gulddysse Skovvej - et areal vurderet til fældning af 55 rm træ!

 Intersserede kan skrive en mail til palle.gram.jorgensen@gmail.com - så vil vi senere vende tilbage.

 Der må påregnes at være en interesse fra 8-10 stykker, for at det kan realiseres.

 SIDSTE:  Vi har fået oplyst prisen for skovning i Hundeskoven:

   0,8 ha - ca. 32 rm bøgetræ: pris 5700 kr

   0,6 ha - ca. 24 rm bøgetræ: pris 4300 kr

  Det svarer til ca. 179 kr/rm

  Man skal selv fælde træet, bringe det ud af skoven - og hjem til sig selv.