Trafik & Trafiksikkerhedsudvalget

December 2016
Se trafikgruppens møde 06.12.2016 
November 2016
Se trafikgruppens møde med Herringløse, Ågerup og Gundsømagle Landsbyråd 22.11.2016
Oktober 2016
Se trafikgruppens møde 11.10.2016
September 2016
Se trafikgruppens møde 20.09.2016
Se trafikgruppens møde ang. Rosentorvet 20.09.2016
Se trafikgruppens møde med kommunen 02.09.2016
August 2016
Se trafikgruppens møde 16.08.2016
Se trafikgruppens møde med kommunne 25.08.2016
Maj 2016
Se trafikgruppens møde d. 10.05.2016
Marts 2016     
Se referatet fra trafikgruppemøde d.15.03.2016
Se trafikgruppens møde med politikerne i Hejnstrupkrydset-artikel 16.03.2016
DECEMBER 2014
20. december 2014 / Kirsten Lund Jakobsen
60 km / time er nu den fartgrænse, som netop er opsat på strækningen mellem Østrup -Herringløse og Østrup-Gundsømagle.
Desuden er der lavet rumlestriber flere steder.
Det har vi i landsbyrådet været lidt overraskede over. Det havde været naturligt, at kommunen havde fået os med i beslutningerne. Vi håber nu, at den nedsatte fart virker efter hensigten og forhindrer nogle af de uheld, der har været på strækningen.

Vi har i flere år været i dialog med kommunen om fartproblemer på omtalte vej og fartproblemerne inde i Gundsømagle, som måske er endnu værre end på den åbne landstrækning, som netop har fået 60 km / t.

Vi forstår ikke kommunens tøven med at bygge en chikane på Gulddyssevej  ud for Gundsømagle Bycenter/skolestien ved børnehaven, så alle bløde og hårde trafikanter kan færdes trygt. Landsbyrådet fik et endeligt nej fra kommunens vejchef  for et par måneder siden om  at der ikke er penge til omtalte chikane på Gulddyssevej.

Vi forstår heller ikke kommunens tøven omkring Hejnstrupkrydset/ Sognevej, som er et kaos i myldretiden, specielt om morgenen .

Gundsømagles fartproblemer er omtrent ikke nævnt i den nye Trafiksikkerhedsplan for Roskilde kommune.

Hvor er vores lokale politikere henne? Der har været politisk flertal for den nye Trafiksikkerhedsplan, som knap nok  nævner Gundsømagles fartproblemer og den stigende trafik gennem byen.