Helhedsplan for Gundsømagle er nu i høringsfasen (Opdateret 31-5-2023)

 Helhedsplanen for Gundsømagle er i høring frem til 28. juni 2023

 Alle foreninger og borgere i byen kan komme med forslag til ændringer eller tilføjelser. 

 HUSK at en Helhedsplan er en overordnet plan, der sætter retningen for udviklingen af byen. Den går ikke ned i detaljer. Men derfor er det vigtigt, at alle de væsentlige emner, som blev taget op i dialogen sidste forår - er kommet med i planen under de 4 hovedemern:

 Bosætning og Institutioner

 Fællesskaber og kulturtilbud

 Trafik og mobilitet

 Klima og grøn omstilling

Gundsømagle Landsbyråd opfordrer ALLE til at gennemgå planen efterfølgende og evt. komme med deres rettelser og kommentarer. Men husk, at rettelser/kommentarer kun er gyldige, når de indberettes via den dertil beregnede svarmulighed for høringssvar (Se nedenfor).

Borgermøde om Helhedsplanen MANDAG d. 19. juni kl. 19-20:30 i Forsamlingshuset

Som aftalt med Roskilde Kommune bliver der afholdt borgermøde om planen, men HUSK at du skal tilmelde dig mødet forinden. Det kan du gøre HER.

 

Download planen her: (Den flyttes fluks ned på din egen pc)

  Forslag til helhedsplan for Gundsømagle_til offentlig høring_3 maj-28 juni 2023.pdf

 

Læs mere og kom med forslag/ændringer/kommentarer til planen her: