Gundsømagle Landsbyråd

Hvad er et landsbyråds opgave?
 
Vi skal gennem initiativer og tiltag til enhver tid sikre fastholdelse og udvidelse af vores medlemskreds, der skal bestå af borgere med bopæl i Gundsømagle Sogn, som naturligt har en interesse i Gundsømagles udvikling og trivsel.

Det er landsbyrådets formål at være samlingssted for flest mulige initiativer og arrangementer, der kan bidrage til kulturel-, samfundsmæssig, trafikmæssigt, miljømæssig og social styrkelse af Gundsømagles position i såvel nærsamfundet som i det regionale og landsdækkende perspektiv.
 

Det vil vi gøre ved løbende at opsamle og formidle ideer, synspunkter og kommentarer til foreningens medlemmer. At tilrettelægge og gennemføre arrangementer af enhver art, der kan fremme borgernes kendskab til hinanden og/eller til Gundsømagles dagligdag eller som i det hele taget kan bidrage til udvikling af tryghed, sikkerhed, nærhed og fællesskab blandt borgerne i Gundsømagle.
At skabe interesse for og sammenhæng i et lokalt interessefællesskab blandt foreningerne, erhvervslivet og den enkelte borger i Gundsømagle.

Vores hjemmeside er derfor opbygget med debatforummer og adgang til løbende kommentarer til diverse arrangementer m.m. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os enten per telefon eller på vores respektive mail-adresser.
 
I de følgende undermenuer findes yderligere information omkring Landsbyrådet.