Tid for betaling af kontingent til LANDSBYRÅDET for 2015

 Det er nu tid til at betale for næste års kontingent for medlemsskab af Landsbyrådet

 14. januar 2015 / Palle Gram

 Prisen for medlemsskab frem til 31-12-2015 er fastsat til:

 Kr. 150,- for enkeltpersoner

 Kr. 250,- for alle i en husstand (18 år og derover)

 Medlemsskabet kan indbetales på konto 1551-0010430577  (Danske Bank)

 For eksisterende medlemmer:  Anfør navn eller medlemsnummer

 For nye medlemmer: Anfør navn, adresse, email-adresse og gerne telefon.

 Ved husstandsabonnement bedes du oplyse navn på ALLE i hustanden på 18 år og derover, så vil hver enkelt modtage et medlemskort.

 OBS:  Enkelte medlemmer betalte allerede i sommers (efter en misvisende tekst i vores Gundsømagle-blad) for medlemsskab for 2015. Disse skal selvfølgelig IKKE betale igen. Hvis du er tvivl om dit medlemskskab - så kontakt gerne: Palle Gram - Mobil 2681 1621 eller mail: palle.gram.jorgensen@gmail.com

 Fremover vil vi ved forskellige aktiviteter have differencerede priser, alt efter om man er medlem af Landsbyrådet eller ej. Dette selvfølgelig for at markere fordelen ved et medlemskab af foreningen.

 Lad os slå fast at hovedformålet med Landsbyrådet er, at arrangere en række alternative aktiviteter i byen, samt at stå for en kritisk, men konstruktiv dialog overfor Roskilde Kommune, når vi berører emner der vedrører vores dejlige landsby.  Og jo flere vi er, jo stærkere står vi i samarbejdet med Roskilde Kommune.

 I 2014 var vi 315 medlemmer! Medlemstallet har været stigende siden vi startede i 2009.