Trafiktællinger- og hastighedsmålinger i GUNDSØMAGLE

 Landsbyrådet har modtaget en række tal fra Roskilde Kommune omkring trafikken gennem byen

 Se tallene her:

 Nøgletal fra tællinger omkring Gundsømagle

 Hovedgaden Hastigheder 2013

 Hovedgaden Trafiktal 2013

 Sognevej Hastigheder 2014

 Sognevej Trafiktal 2014

 Piledyssen Hastigheder 2013

 Piledyssen Trafiktal 2013

 Se nedenfor Landsbyrådets BREV til Roskilde Kommune fra 11. januar 2015. I brevet nævner vi en række trafikmæssige problemer i byen og angiver vores prioritering af specielt 4 områder.

 Brev til Roskilde Kommune om trafikken i Gundsømagle

 Svar fra Torben Jørgensen på brevet

 Vi har fået tilsagn om et møde med Torben Jørgensen (og 1 person fra Forvaltningen) i starten af marts 2015. 

 Se her hele Roskilde Kommunes Trafiksikkerhedsplan:

 Trafiksikkerhedsplan 2014