Konstruktivt paraplymøde i Forsamlingshuset (Opdateret, nu med referat fra mødet)

 Mandag d. 8. februar havde Landsbyrådet inviteret byens mange foreninger og institutioner til paraplymøde i byens forsamlingshus

 Hele 19 forskellige foreninger havde sagt JA-tak til at komme, og de fik sig et godt og konstruktivt møde omkring byens udfordringer. Man snakkede samarbejde og koordinering af de forskellige foreningers mange aktiviter. Efter Landsbyrådets egen præsentation, og deres mening omkring byens mange udfordringer, fik hver forening ordet for en præsentation og deres bud omkring en bedre by. Og det var yderst interessant at høre om de mange forskelligartede aktiviteter, som byen byder på.

Der var stor opbakning til at lave en stor fælleskalender, hvor alle foreninger kan få vist deres aktiviteter på. Og glæden var stor, da Bibi Bækgaard meldte sig på banen, for at hjælpe med at samle de mange aktiviteter på een kalender. Indtil videre blev det aftalt, at det er kalenderen på Landsbyrådets hjemmeside, der bliver opdateret med en række arrangementer fra foreninger. De kan af og til samles på en stor PLAKAT, der kan offentligøres på vores fælles INFO-søjle ved Brugsen.

Mange emner blev berørt på mødet, eks.:  Hvordan skal vi sige velkommen til vores mange nye tilflyttere? Hvordan kan vi få øget trafiksikkerhed i byen? Hvordan kan vi skabe mere liv i vores Bycenter? Hvordan kan foreningerne få bedre og billigere mulighed for at anvende forsamlingshuset? Hvordan kan byen gøres smukkere? 

Det var også et ønske om at Landsbyrådets BLAD skulle udkomme f.eks. 4 gange årligt, og at byens foreninger kunne få spalteplads og rum i bladet. Det ser vi nu nærmere på.

Mange andre emner blev også berørt. Se nedenfor et deltaljeret referat fra mødet, det er samtidigt udsendt til alle foreninger i byen.

REFERAT FRA PARAPLY-MØDE 2016