Bestyrelsen i Gundsømagle Landsbyråd 2016

 
Palle Gram Jørgensen (Formand /Natur/Jazz /Økonomi og PR- tovholder)
Nyvej 21, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 2681 1621
palle.gram.jorgensen@gmail.com
 
 
Erik Wendel Nielsen ( Kasserer)
Nyvej 20, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 4673 0615
erikwendelnielsen@gmail.com
 

Karin Linde Pedersen (Næstformand)
P. Hansens Vej 4, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 4013 5951
linde.pedersen@gmail.com
 

Mariann Christoffersen ( Sekretær)

Skovrankevej 11, Gundsømagle
4000 Roskilde. Telefon 22620866
mariann.christoffersen@gmail.com
 

Stine Søstrup  

Kærholmen 3, Gundsømagle 
4000 Roskilde 41862441
stine.vinter@gmail.com

 

Lene Barfod

Lindesbakkevej 3, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 4673 2426
lenebarfod@mail.dk
 

Flemming Tostenæs Meyhoff
Torndyssevej 22,Telefon 24614407
4000 Roskilde
flemming.t.meyhoff@gmail.com
 
Birthe Black ( Ungetovholder)

Langdyssevej 1, Gundsømagle
4000, Rosklide.Telefon 40288828
bb@birtheblack.dk
 
 
Steen Andersen
Holmevej 90,
4000 Roskilde, Telefon 40313795
skovly130@gmail.com
 
Asger Krüger 
Runddyssevej 9, Telefon 26488159
4000 Roskilde, Telefon 26488159
asger.kryger@gmail.com
 
 
Else Manley (bestyrelsemedlems-suppleant)
Hyldekærparken 6,Gundsømagle
4000 Roskilde. Telefon 61465655
elsemanley@gmail.com
 
Jette Rasmussen (Bestyrelsesmedlems-suppleant)
Holmevej 100
3670 Veksø, Telefon 23300921 
jetteogfrank@gmail.com
 
Per Jakobsen (Revisor)
Skolelodsvej 2, Gundsømagle, 
4000 Roskilde. Telefon 28998156
p-k.jakobsen@mail.tele.dk
 
Susanne Koefod (revisor-suppleant)
Stovdyssevej 4,Gundsømagle
4000 Roskilde.