HUSK Landsbyrådets Generalforsamling mandag d. 20. marts

 Landsbyrådets årlige Generalforsamling afholdes i Forsamlingshuset

 Du kan stille forslag, som du ønsker taget op, indtil d. 6. marts ...

 Forslag kan sendes til foreningens formand - mail: palle.gram.jorgensen@gmail.com eller til alle øvrige medlemmer af bestyrelsen.

 Se her DAGORDENEN til mødet

 Se her REGNSKAB 2016 og BUDGET 2017

 Bemærk at mødet er sat frem til kl. 19:00

 Landsbyrådet byder på smørrebrød og 1 øl/vand/vin pr. næse. Supplerende drikkevarer kan tilkøbes for kr. 10,- pr. enhed.

 Af hensyn til indkøb og bordopstilling bedes du tilmelde dig til vores sekretær:

     Kirsten Lund Jakobsen: Mobil:  2288 4570    Mail:  p-k.jakobsen@mail.tele.dk 

 Husk at du skal have betalt kontingent for 2016 - eller som nyt medlem være indmeldt og betalt i 2017, for at være mødeberettiget og have stemmeret.