Hvem er vi i Trafik og Trafiksikkerhed

Tovholder:
Kirsten Lund Jakobsen
Telefon 22884570

Georg Holm Petersen
Telefon 4678 9380
  
Jarl Matthiesen
Telefon 24646835
 
Mariann Christoffersen
Telefon 22620866
 
Rumle Ebert
Telefon 31903348
 
Stine Søstrup
Telefon  25773420
 

 

Nyheder fra Trafik & Trafiksikkerhed

 
Høringssvar Cyklistplan 2017 fra trafikgruppen i Landsbyrådet.
Læs høringssvaret HER
 
Høring af Cyklistplan 2017
Se planen på Roskilde Kommunes hjemmeside under Plan og Teknikudvalgets referat d 03.11.2016. Punkt 227.

Trafik & Trafiksikkerhedsudvalget

December 2016
Se trafikgruppens møde 06.12.2016 
November 2016
Se trafikgruppens møde med Herringløse, Ågerup og Gundsømagle Landsbyråd 22.11.2016
Oktober 2016
Se trafikgruppens møde 11.10.2016
September 2016
Se trafikgruppens møde 20.09.2016
Se trafikgruppens møde ang. Rosentorvet 20.09.2016

Bestyrelsen i Gundsømagle Landsbyråd 2016

 
Palle Gram Jørgensen (Formand /Natur/Jazz /Økonomi og PR- tovholder)
Nyvej 21, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 2681 1621
palle.gram.jorgensen@gmail.com
 
 
Erik Wendel Nielsen ( Kasserer / Jazz)
Nyvej 20, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 4673 0615

BLIV MEDLEM AF LANDSBYRÅDET

Støt op omkring vores initiativer både kulturelt - men også trafik- og naturmæssigt.

Medlemskabet koster blot kr. 10,00 per måned. Eksisterende medlemmer betaler kontingent i januar for 1 år frem.

Ny medlemmer betaler fra indmeldelsesmåneden og frem til årets udløb. Dvs. at hvis du melder dig ind f.eks. 1. juli betaler du kr. 60,00 - som gælder året ud. 

Beløbet indbetales til konto 1551-10430577 i Danske Bank, enten på giro kort eller via pc-bank.

Husk i begge tilfælde at anføre tydeligt navn og adresse. Du kan også betale direkte til vores kasserer, Palle Gram Jørgensen, Nyvej 21.
 

Med venlig hilsen

Gundsømagles bestyrelse

Udgiv indhold