Bestyrelsesmøder

Referater fra afholdte møder:
Næste møde tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19:00
Bestyrelsesmøde mandag d. 9. maj 2022 kl. 19:00
Bestyrelsesmøde torsdag d. 7. april 2022 kl. 19:00  

Bestyrelsen i Gundsømagle Landsbyråd 2021

 
Palle Gram Jørgensen (Formand /Natur/Jazz /Økonomi og PR- tovholder)
Nyvej 21, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 2681 1621
palle.gram.jorgensen@gmail.com
 
Erik Wendel Nielsen ( Kasserer / Jazz)
Nyvej 20, Gundsømagle
4000 Roskilde Telefon 4673 0615

BLIV MEDLEM AF LANDSBYRÅDET

Støt op omkring vores initiativer både kulturelt - men også trafik- og naturmæssigt.

Medlemskabet koster blot kr. 10,00 per måned. Eksisterende medlemmer betaler kontingent i januar for 1 år frem.

Ny medlemmer betaler fra indmeldelsesmåneden og frem til årets udløb. Dvs. at hvis du melder dig ind f.eks. 1. juli betaler du kr. 60,00 - som gælder året ud. 

Beløbet indbetales til konto 1551-10430577 i Danske Bank, enten på giro kort eller via pc-bank.

Husk i begge tilfælde at anføre tydeligt navn og adresse. Du kan også betale direkte til vores kasserer, Palle Gram Jørgensen, Nyvej 21.
 

Med venlig hilsen

Gundsømagles bestyrelse

Udgiv indhold