Velkommen til byens nye Flygtningefamilie i den gamle børnehave "Smørblomsten" v/Brugsen

Nye indflyttere i "Smørblomsten" (Den gamle børnehave ved Brugsen)

Koordinationsgruppe for kommende BYFESTER er nedsat

 På STORMØDET omkring kommende byfester i Gundsømagle - blev der nedsat en gruppe, der skal komme med et udspil

 Læs her et referat fra STORMØDET om kommende byfester

Evaluering af BYFEST 2019

 Mandag d. 19. oktober blev der holdt en lille evaluering af BYFEST 2019

 Læs styregruppens EVALUERING HER

 Hvad gik godt - og hvad gik mindre godt?

 Efter evalueringen blev der afholdt et større møde, hvor planlægningen af de kommende byfester blev startet. Referat herfra findes omtale andet steds.

 Styregruppen for BYFEST 2019 takker alle, der var med til at gøre BYFEST 2019 mulig :-)

Nyhedsbrev nr. 3 er på gaden!

 Så er der efter en lang sommerferie NYHEDER fra Landsbyrådet

 Læs NYHEDSBREV nr. 3/2019 her

 Der er nu planlagt hele 8 nye fællesspisninger - notér datoerne i din kalender, deltag og spis billigt, samtidig med at du møder nye og spændende mennesker fra Gundsømagle.

 

Til de musiske mennesker i Gundsømagle ...

Til borgerne i og omkring Gundsømagle:

 

Roskilde Kommune efterlyser kreative og musiske borgere til to projekter.

Betaling af kontingent for 2019

 En del medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for 2019

 Faktisk over 100 medlemmer har måske pga. sommervarmen eller ferie mv. ikke fået betalt kontingent for nuværende år.

 Vi beder derfor om at man snarest får betalt, da vi mangler indtægterne i vores trængte kasse.

 Betaling kan ske til: Konto 1551-0010430577

 Eller via MobilePay:   52301

Landsbyrådet holder sommerferie indtil 24. august

 Efter en veloverstået BYFEST - holder Landsbyrådet sommerferie frem til 24. august

 Den 24. august vender vi tilbage med et forrygende JAZZ-arragement med JAZZ STEPS BAND fra Budapest.

 Hav nu en rigtig god sommer ..

Valg af ÅRETS BORGER 2019 (opdateret)

 Fra nu af og frem til torsdag d. 13. juni kan du stemme på de 3 nominerede kandidater

 Du kan stemme på:

   Arne Larsen

   Georg Holm Petersen

   eller  Gulddysse MTB

 Kun medlemmer af Landsbyrådet (og med betalt kontingent for 2019) kan stemme.

 Se reglerne og begrundelser i dette dokument

Nyt GUNDSØMAGLE blad er på vej ...

 Gundsømagle Landsby Nyt nr. 17 er på gaden! 

Landsbyrådet har nu et spritnyt nummer af GUNDSØMAGLE LANDSBY NYT klar! Det er allerede nu omdelt i det meste af byen - og ude overalt senest i weekenden! Hvis du IKKE har modtaget bladet senest søndag 26/5 - bedes du rette henvendelse til Landsbyrådet.

BYFEST 2019 - Salget er gang ...

 Salget til Gallafesten d. 15. juni - og Byfestbankoet d. 14. juni ved BYFEST 2019 er startet!

 Hvis du ikke nåede med til startsalget - kan du købe billeter  ONSDAGE kl. 17 og TORSDAGE 18-19 på Landsbyrådet kontor

 Eller ringe til kasserer Erik W. Nielsen: 4015 1431

 Byfest banko billetter kan købes via Mette Erdmann: tlf: 2295 4490

 

Betaling af kontingent til Landsbyrådet for 2019

 Du kan nu indbetale dit kontingent for 2019 - via MobilePay eller pc-bank

 På generalforsamlingen 26. marts blev det vedtaget at kontingentet fortsat er uændret:

 kr. 150,- for enkeltpersoner

 kr. 250,- for alle i samme husstand (18 år og derover)

 Du kan indbetale på MobilePay 52301  eller

 til konto  1551-0010430577 

Bliv synlig i Gundsømagle!

 Tegn en annonce i GUNDSØMAGLE LANDSBY NYT!

 Næste nummer er på gaden til alle i Gundsømagle og omegn omkring d. 23. maj 2019

 Deadline for artikler til OG annoncer til bladet er 3. maj 2019 

Landsbyrådet holder Generalforsamling d. 26. marts kl. 18:30

 Landsbyrådet kan fejre 10- års jubilæum - og holder generalforsamling i Forsamlingshuset

 Mødet indledes med et spændende oplæg af : ESBEN DANIELSEN (Kendt fra Roskilde-festivallerne)

 Se hele dagsordenen HER

Gundsømagle Græsningslaug holder stiftende generalforsamling

 Torsdag d. 21. marts kl. 19:00 på Landsbyrådets kontor i Bycenteret stiftes en ny forening

 Du kan nedenfor læse vedtægterne til den nye forening:

 Vedtægter Gundsømagle Græsningslaug

 Landsbyrådet ønsker den nye forening alt mulig held og lykke.

 

 

 

NYT omkring GULDDYSSESKOVEN (Opdateret)

 Nu skal der udtyndes i vores snart 18 år gamle Gulddysseskov!

 Skovningen starter allerede i UGE 10 - og forventes at tage over 1 måned. Visse gener for MTB-folket og Hundelufterne må påregnes!

 Læs mere i dette dokument fra skovfogenden

 Landsbyrådet får tilbudt et område til sankning! Er du interesseret?

Udgiv indhold