Nyhedsbrev fra Landsbyrådet 02/2021

 Landsbyrådet har 16-5-2021 udsendt et nyhedsbrev

 Nyhedsbrev 02/2021

 Læs om:

- Ønske om helhedsplan for Gundsømagle

Landsbyrådet ønsker en "Helhedsplan" for byen

 Landsbyrådet har sendt et brev til Roskilde Kommune om ønsket (10-5-2021)

 Mange sprøgsmål trænger sig på...  Trafikken, motorvejen, udbygningen af mange nye boliger og det massive ønske om flere seniorboliger.

 Læs BREVET om HELHEDSPLAN HER 

Støt byens små handlende og de nye tiltag ved Bycenteret

 Landsbyrådet mener, at vi bør handle lokalt - og støtte byens mange små handlende

 Nu har vi også fået både FISKEVOGN og KAGEBOD - vi opfordrer til at man bruger dem og handler lokalt ...

 Læs mere HER!

Tal og dokumenter om den evt. kommende Frederikssundmotorvej (opdateret 12-4-2021)

 Gundsømagle Landsbyråd har skrevet til Vejdirektoratet og bedt om underføring for cyklister ved Holmevej ..

  

 Læs omtale i DAGBLADET her

20 km stier i Værebro Ådal

 Nu åbnes der for en række nye stier i Ådalen - nordøst for Gundsømagle

 Se omtalen i DAGBLADET HER

 Se HER et kort over de nye stier

 Landsbyrådet bifalder de nye stier, og ser gerne flere stier, f.eks. omkring Gundsømagle Sø.

Nyhedsbrev fra Landsbyrådet

 Så er årets første nyhedsbrev fra Landsbyrådet klar ... 

 Læs det her:  NYHEDSBREV 01/2021

 

Landsbyrådet ønsker jer GLÆDELIG JUL!

Gundsømagle Landsbyråd ønsker alle i byen en rigtig glædelig jul!

Gundsømagle Landsby Nyt nr. 19 er udkommet!

 Bladet skulle nu være omdelt i hele byen og de nærmeste huse på udfaldsvejene

 Vores julenummer er på hele 28 sider og indeholder en række nyheder om stort og småt i byen.

 Hvis du endnu ikke har modtaget et BLAD kan du hente et eksemplar ved Landsbyrådets kontor i Bycenteret.

 Eller kontakte Palle, Mobil 26 81 16 21

 Tak til vores annoncører for deres støtte - Brug vores lokale forretninger og håndværkere - de støtter os!

ÅRETS BORGER i Gundsømagle 2020?

 Afstemningen er nu afsluttet - og resultatet er at årets borger 2020 blev:

     Georg Holm Petersen

 Læs mere i det kommende nummer af Landsbyrådets blad - som udkommer 10. dcember

 

Bestyrelsen i Landsbyrådet er suppleret med 3 nye ildsjæle

 Gundsømagle Landsbyråd's generalforsamling blev afholdt 2. september 2020 med stor deltagelse

 Læs her referatet fra Generalforsamlingen

 Læs her bestyrelsens beretning om 2019-20

 Landsbyrådet byder velkommen til følgende nye i bestyrelsen:

PR-film om Gundsømagle

 Vi er stolte af nu at kunne præsentere:

 FILMEN OM GUNDSØMAGLE

 En lille PR-film, der er lavet via sponsorstøtte fra 35 lokale virksomheder og foreninger, tak til dem alle for at gøre dette projekt muligt.

 Filmen fortæller på 3-4 minutter, hvorfor det er skønt at bo i Gundsømagle - tæt på skov, mose, fjord og bølgende marker. Og blot 32 km fra København og 10 km fra Roskilde.  

Nyhedsbrev fra Landsbyrådet

 Generalforsamling i Landsbyrådet afholdes 2. september i Forsamlingshuset

 Læs mere i vores NYHEDSBREV

 Se her indkaldelse til generalforsamlingen

 Bemærk at det omtalte MTB-løb i Gulddysseskoven efterfølgende er blevet aflyst ... (pga. Corana-situationen)

En sand Gundsø ildsjæl er borte!

 Werner Beim døde fredag d. 3. juli efter længere tids sygdom!

 Læs her Landsbyrådets ord om den store lokale ildsjæl

 

Udgiv indhold