Nyt GUNDSØMAGLE blad er på vej ...

 Gundsømagle Landsby Nyt nr. 17 er på gaden! 

Landsbyrådet har nu et spritnyt nummer af GUNDSØMAGLE LANDSBY NYT klar! Det er allerede nu omdelt i det meste af byen - og ude overalt senest i weekenden! Hvis du IKKE har modtaget bladet senest søndag 26/5 - bedes du rette henvendelse til Landsbyrådet.

BYFEST 2019 - Salget er gang ...

 Salget til Gallafesten d. 15. juni - og Byfestbankoet d. 14. juni ved BYFEST 2019 er startet!

 Hvis du ikke nåede med til startsalget - kan du købe billeter  ONSDAGE kl. 17 og TORSDAGE 18-19 på Landsbyrådet kontor

 Eller ringe til kasserer Erik W. Nielsen: 4015 1431

 Byfest banko billetter kan købes via Mette Erdmann: tlf: 2295 4490

 

Betaling af kontingent til Landsbyrådet for 2019

 Du kan nu indbetale dit kontingent for 2019 - via MobilePay eller pc-bank

 På generalforsamlingen 26. marts blev det vedtaget at kontingentet fortsat er uændret:

 kr. 150,- for enkeltpersoner

 kr. 250,- for alle i samme husstand (18 år og derover)

 Du kan indbetale på MobilePay 52301  eller

 til konto  1551-0010430577 

Bliv synlig i Gundsømagle!

 Tegn en annonce i GUNDSØMAGLE LANDSBY NYT!

 Næste nummer er på gaden til alle i Gundsømagle og omegn omkring d. 23. maj 2019

 Deadline for artikler til OG annoncer til bladet er 3. maj 2019 

NYT omkring GULDDYSSESKOVEN (Opdateret)

 Nu skal der udtyndes i vores snart 18 år gamle Gulddysseskov!

 Skovningen starter allerede i UGE 10 - og forventes at tage over 1 måned. Visse gener for MTB-folket og Hundelufterne må påregnes!

 Læs mere i dette dokument fra skovfogenden

 Landsbyrådet får tilbudt et område til sankning! Er du interesseret?

Landsbyrådet protesterer imod MOVIAs serviceforingelse!

  Landsbyrådet besluttede på deres seneste bestyrelsemøde, at hjælpe borgerne med information om bustiderne!

  Derfor har vi nu:

 1) Lagt alle de aktuelle BUS-planer ved vores kontor i Bycenteret - til fri afbenyttelse og hjemtagelse! 

 2) Sat skilte op ved samtlige 14 busstoppe-steder i byen, med de aktuelle BUS-tider for BUS 217 og BUS 358

Landsbyrådets NYHEDSBREV 01/2019

 Landsbyrådet har 6-2-2019 udsendt et nyhedsbrev - du kan også læse det her:

 Nyhedbrev 01/2019

 Nyhedsbreve udsendes pr. mail til medlemmerne og trykkes derefter i et mindre oplag, og placeres i Bycenteret ved Landsbyrådets kontor.

 Nyhedsbrevene erstatter ikke vores BLAD! Det vil stadig udkomme ca. 2 gange årligt, med spændende og uddybende artikler om Gundsømagle.

 

Åbningstider på Landsbyrådets kontor i Bycenteret

 Fra nu af og frem til foråret/sommeren 2019 er der åbent på vores Kontor disse torsdage (Første torsdag i måneden)

 Toredag d. 7. februar kl. 18-19:30

 Torsdag d. 7. marts kl. 18-19:30

 Torsdag d. 4. april kl. 18-19:30

 Torsdag d. 2. maj kl. 18-19:30  (bl.a. salg af boder/stader til BYFESTEN)

 Torsdag d. 4. juni kl. 18-19:30  (Bl.a. salg af boder/stader samt BILLETTER til galla-middagen til BYFESTEN) 

Græsningsforening i Gundsømagle?

 Nu er der taget initaitiv til en græsningsforening i Gundsømagle!

 Vil du være med?

 Med opbakning fra Roskilde Kommunes konsulent for græsningsforeninger har Christian H. Andersen, Birkholm 4 i Gundsømagle, nu taget initiativ til at oprette en græsningsforening i byen!

Landsbyrådet vinder Roskilde Kommunes pris: Bydels- og Landsbyprisen 2018

 Landsbyrådet modtog d. 28. november 2018 på Rådhuset prisen på hele 100.000 kr.

 Gundsømagle Landsbyråd havde valgt at ansøge prisen til et projekt omkring en MINI-skater-bane ved Margretheskolen.

Ældre/Senior-boliger i Gundsømagle

 I Landsbyrådet's bestyrelse er der ikke flertal for at bakke op omkring de 2 foreslåede skitser til senior-boliger bag Gl. Skole på Sognevej!

 Efter bestyrelsemødet i tirsdags (9. oktober 2018)  kan vi meddele følgende:

"Gundsømagle Landsbyråd afholdt bestyrelsesmøde d. 9. oktober, hvor vi bla. talte om de 2 skitser til senior-boliger, vi har fået fremvist af Roskilde Kommune tidligere på måneden. 

Natbussen er reddet !

 Natbussen (91N) er reddet!

 Tak til de hele 1885 personer, der var med til at sætte fokus på sagen med deres underskrift - og deres gode kommentarer

 Læs mere i den nye udgave af GUNDSØMAGLE LANDSBY NYT

 Udkommer 28. november 2018

 

 

Vi har fået nyt MobilePay nummer: 52301

 Nemt og hurtigt at indbetale til Landsbyrådet - brug vores nye MobilePay nummer: 52301

 Men husk altid at skrive NAVN - og hvad indbetalingen dækker ....

 Mange hilsener

 Gundsømagle Landsbyråd

  - Vi arbejder ihærdigt på, at sætte gang i Gundsømagle  - vores Landsby - vores fremtid

Budgetforlig indgået 29-8-2019

 Læs budgetforliget her - bla. om skoleproblematikken

 Margretheskolen fortsætter uændret med 0-9. klasse - men der lægges op til et tættere samarbejde med Jyllinge-skolerne...

 Link til Budgetforlig

Ny udgave af BYENS KALENDER - kommende arrangementer

 Se her en række kommende spændende arrangementer, som Landsbyrådet og en række andre foreninger har på programmet for de næste måneder ...

Hvis din forening vil have en aktivitet på næste udgave af kalenderen - skriv send en mail til: Gundsoekalender@gmail.com

BYENS KALENDER August 2018 og fremefter

Udgiv indhold